Light and Shadow Play

Shape-experiment_light-and-shadow-play-B_by-Marie-Ledendal-o-Barbara-Jansen_web

Projektet ”Light and Shadow Play” undersöker hur solen kan utnyttjas för att arbeta med stadsmiljöers estetik genom textilier. Projektet undersöker samspelet av textilier utomhus som ett solavskärmande element i urbana, offentliga, arkitektoniska rum.

Vad händer när vi använder solens värme och ljus för att skapa ett ljus och skuggspel genom en textil yta? Vad händer när man arbetar/formger med en oförutsägbar parameter – solen – i förhållande till det mera traditionellt sätt kontrollerbara inom textildesignprocesser?

De utställda objekten; en interaktiv 3D-modell, två animerade filmer och sex storyboards, sammanfattar forskningsprocessen och resultat. Den interaktiva modellen är öppen för publiken att interagera med via sina egna iakttagelser och upptäcktsfärder.

Jansen, B. and Ledendal, M. (2011) Light and Shadow Play – the sun as an aesthetic trigger for urban textiles, Ambience’11 exhibition… where art, technology and design meet, University of Borås. Swedish School of Textiles, p.50-55, Länk (på engelska).