Smart Textil för Barn & Unga

Smarta Textiltryck för Unga:

En hands-on workshop där deltagarna får prova på att trycka med tryckfärger som ändrar färg när man värmer dem. Workshopen riktar sig till barn och ungdomar, med en ålder ifrån ca 6år. Workshopen kan både ges i dropp-in karaktär där deltagarna får trycka en provlapp med det smarta tryckfärgerna. Kursen ges även i from av en till tre heldagars kurs, där deltagarna får lära sig mera om färgerna samt att trycka med klichéer och schabloner. Det längre kursalternativet har fokus på att trycka en produkt såsom t.ex. en T-shirt, ett armband eller ett telefonskal.

 

Smarta Textiltryck och E-Textil för Unga:

En hands-on workshop för högstadium och gymnasielever, där nya textila material undersöks och utforskas. Workshopen utgår ifrån frågeställningarna; vad är en Smart Textil, hur får man textiler att ändar färg, kan en tråd fungera som ett ledande material, kan man använda en textil som en strömbrytare. Workshopen inleds med en introduktion till vad Smart Textiles och Technical Textiles är och hur vi kan använda smarta material. Deltagarna får testa på att både trycka med färgföränderliga textiler samt att brodera en ledande värmekrets med en LED som kan lysa. Deltagarna får gör en mindre produkt utifrån textiltryck och ledande material och elektronik komponenter, så som tex smycken eller provlappar.

 

Smarta Textiltryck och E-Textil för barn:

Deltagarna får testa på att både trycka med färgföränderliga textiler samt att brodera en ledande värmekrets med en LED som kan lysa. Barnen får gör en mindre sak utifrån textiltryck och ledande material och elektronik komponenter, så som tex smycken eller provlappar. Worksopen vänder sig till deltagare som är 6år och uppåt.

 

E-Textil för barn och unga:

Barnen och ungdomarna får testa på att brodera en ledande värmekrets med en LED som kan lysa. Barnen/ungdomarna får gör en mindre sak med ledande material och elektronik komponenter. Worksopen vänder sig till deltagare som är 6år och uppåt.

 

Smart Textillek för Små 

En workshop om färgföränderlighet, smarta textila material och temperatur. En hands-on workshop anpassad för förskola samt låg- och mellanstadieelever. Med hjälp av värme och kyla får elever undersöka och utforska textila material som ändrar färg. Workshopen ges i tre åldersanpassade utförande. Workshopen är ämnesöverskridande och berör såväl det naturvetenskapliga ämnet ifråga om temperatur och termokromism, som det konstnärliga skapandet ifråga om uttryck och mönster, som slöjdämnet textil. Workshopen kan därav omfattas av ”Skapande skola” satsningen.

Förskoleålder:

Kärnan i workshopen anpassad för förskolebarn fokuserar på att barnet genom lek och undersökande utvecklar sin förmåga att;

  • förstå värme, kyla och avtryck.
  • skapa och utveckla sin förståelse för form med hjälp av sin egen kropp, objekt omkring sig samt färgföränderliga textilier.
  • samtala om bilder och avtryck.

Lågstadieålder:

Kärnan i workshopen anpassad för lågstadieelever fokuserar på att ge utrymme för eleverna att genom lek och kreativitet erfara det ämnesövergripande mötet emellan det naturvetenskapliga och estetiska kunskapsområdena. På ett undersökande och interaktivt sätt ges eleverna möjlighet att genom lärande utveckla sin förmåga att;

  • förstå och diskutera begrepp som temperatur, mönster och
  • skapa och förstå form med hjälp av uttrycksmedel som den egna kroppen, objekt omkring sig samt färgföränderliga textilier.
  • samtala om bilder och mönster.

Mellanstadieålder:

Kärnan i workshopen anpassad för mellanstadieelever fokuserar på att låta eleverna utforska den ämnesövergripande kopplingen emellan det naturvetenskapliga och estetiska kunskapsområdena. På ett undersökande och interaktivt sätt ges eleverna möjlighet att genom lärande utveckla sin förmåga att;

  • förstå och diskutera kopplingen emellan det naturvetenskapliga och det estetiska begreppen temperatur, termokromism (värmekänslighet), färgföränderlighet, mönster, rapportering och
  • själva skapa samt förstå form och mönster med hjälp av uttrycksmedel som den egna kroppen, objekt omkring sig och färgföränderliga textilier.
  • samtala samt analysera bilder och mönster.

 

Läs posts ifrån tidigare genomförda workshops här och här.

Jag skräddarsyr såklart gärna en kurs utefter ert behov om så önskas.