Thermokroma textilier & soljus

Marie Ledendal_House of Helmi-Textile_Butterfly Ink_1

Doktorsavhandlingar ”Thermochromic textiles and sunlight activating systems: an alternative means to induce colour change” undersöker hur designprocessen inom textildesign kräver ytterligare modifikation när solen, okontrollerbara natur, används för att aktivera termokroma textila färgämnen (leuko dyes), en dynamisk ytavariabel. Avhandlingen fokuserar på användandet av solen som dynamiska aktivator, och har därav sol-screening textilier för både inomhus- och utomhusbruk som applikationsområde.

Arbetet har delats upp i två kategorier: användningen av solenergi som en direkt värmaregivare samt solen som en indirekt värmekälla för att driva solceller, vilka i sin tur aktiverar värmekretsar. Forskningen har resulterat i en uppsättning rekommenderade riktlinjer för textildesigners för användning vid designprocesser rörande textiltryck vid skapande av dynamiska effekter med termokroma färgämnen, rörligt ljus samt skuggbilder. I vissa fall används värmekretsar vilka aktiveras med solceller.

Effekten av de enskilda komponenterna i designprocessen är att möjliggöra skapandet av både dynamiska mönster/bilder på textilytan samt ”an extended imagery”, som ibland kan samexistera inom en två eller tre-dimensionell rymd. Denna avhandling, diskuterar dessutom möjligheten för textildesigner för att kontrollera ett avsedd estetisk resultatet, när man arbetar med en okontrollerbar parameter, såsom solen, i jämförelse med den ”traditionella” designprocessen inom textiltryck.

Ledendal M. (2015) Thermochromic textiles and sunlight activating systems: an alternative means to induce colour change. Phd. thesis. Heriot-Watt University, School of Textiles and Design. Ladda ned