GERILLAtextil

En hands-on workshop för högstadie- och gymnasielever, där deltagarna får ges tillfälle att testa på att uttrycka sig med textila material.

Workshopen utgår ifrån ett värdegrundsperspektiv, då deltagarna får ifrågasätta och diskutera hur åsikter utrycks i det publika rummet (såväl det fysiska som det virtuella) samt vad man själv vill och tycker är viktigt att uttrycka. Workshopen inleds med en introduktion till hur vissa aktivister och konstnärer har valt att uttrycka sig genom textil i det offentliga rummet.

Läs posts ifrån tidigare genomfört projekt och workshops inom textil graffiti här och här.