Hållbara Fibrer

Föreläsning om hur man som individ kan tänka kring textiler och återvinning samt hur vi kan minska vårt textilavfall.

Vi i Sverige idag slänger ca 8 kg textiler i soporna/person/år, vad finns det för alternativ istället för att allt bara hamnar i soporna. Föreläsningen handlar även om hur man kan tänka kring textila material i fråga om vilka textila fibrer som är bättre respektive inte fullt så bra för miljön.

Läs posts ifrån tidigare genomförd föreläsning här