Chromatic Chlorophyll

Chromatic-Chlorophyll-thermochromic-print-2B-by-Marie-Ledendal-web

Detta projekt syftar till att titta på hur smarta textilier kan ändra dagens syn och användning av interiörer i vårdmiljö. Detta görs med hjälp konceptuella exempel av textiler med fotokroma och termokroma färger fungerande som en informationsbrygga för mer isolerade patienter. Examensarbete har en praktisk experimentell metod och visar på några av den kromatiska materialets möjligheter i förhållande till den aktuell forskning av de två kromatiska material.

Avhandlingen diskuterar förhållandet mellan läkande miljöer (healing environments) och vikten av estetik, med ett syfte att uppfylla de känslomässiga och sociala behoven av att uppleva sig ”alive”, “well” och “included”. Forskning tyder på att naturen har en lugnande effekt på patienter, därför har blommor och blad varit en inspirationskälla för uttryck av textilierna. Färgförändringen skapar en subtil kommunikativ bro mellan patient och rörelse på sjukhuset, ”the Rhythm of the House”, och utomhus, ”Rhythm of the Sun”. Det konceptuella förslaget presenterar en konstruktionslösning där färgföränderligheten representerar en kommunikativ nivå, samt en dekorativ och en dynamisk nivå. De fysiska textil proverna visualiserar såväl det visuella som det taktila uttrycket, men visar även på integreringen av elektroniken. Scenariot för avhandlingen är åren 2015-20, då Smart Textiles skulle kunna ha tänkt att kunna ha utvecklas för att användas som textila inredningsprodukter inom vårdmiljön.

Ledendal, M. (2009) Chromatic chlorophyll – Conceptual hospital textiles with chromatic Smart Materials, University of Borås/Swedish School of Textiles Länk (på engelska)