Smart Textiles & Färgföränderlighet

Workshop: Smart Textiles och Färgföränderlighet

En hands-on workshop, där nya textila material undersöks och utforskas. Workshopen fokuserar på textiltryck och färgföränderliga textiler. Workshopen inleds med en introduktion till vad Smart Textiles och Technical Textiles är och hur vi kan använda smarta material, med fokus på dagens forskning och produkter i relation till färgföränderliga material.

Föreläsning: Smart Textiles

En introduktionsföreläsning till vad Smart Textiles och Technical Textiles är och hur vi kan använda smarta material, med fokus på dagens forskning och produkter i relation till smarta material.