Marie Ledendal

Foto Emma Svensson Duque

De flesta projekt jag arbetar med ligger i gränslandet mellan textil design, textil forskning och textilkonst. Jag är intresserad av frågeställningar som för mig utanför det mera traditionella ramverket. Jag trivs att arbeta med andra, både genom forskningsprojekt, undervisning och kollektiva sammanhang, kollektiva konstprojekt inspirerar mig.

Jag arbetar som lektor i tillämpad visuell kommunikation på Lunds UniversitetInstitutionen för Strategisk kommunikation där jag bl.a. undervisar inom visuell kommunikation, grafisk design och designmetoder, varumärkeskultur för såväl studenter inom strategisk kommunikation som modevetenskap. Jag är bland annat ansvarig för kurser inom modekommunikation, tillämpad visuell kommunikation samt kommunikationsdesign. Jag har programansvar för våra kandidatprogram i strategisk kommunikation, samt att jag sitter i institutionens grundutbildningsråd, kursplanegrupp samt styrelse. 

Min pågående forskning undersöker hur konst och mode verkar som strategiska kommunikationsbärare och hur visuell representation målmedvetet används som strategiska meningsskapande verktyg. Forskning som bottnas i min tvärvetenskapliga forskningsbakgrund inom områdena tillämpad visuell gestaltning och designmetodik. Inom vilken jag har en praktikbaserad filosofie doktor i Smart Textiles / Textile Design vid School of Textile and Design, Heriot-Watt University, UK samt en Master of Arts in Fashion and Textile Design vid Textilhögskolan i Borås. Jag har också studerat en termin textiltryck vid Nottingham Trent University, Storbritannien.

Jag har varit aktiv inom Smart Textiles (material som agerar, interagera och reagera på sin omgivning) i över 15 år, där jag har specialiserat sig på textilier med färgskiftande egenskaper, såsom termokroma (värmekänslig) och fotokroma ( UV-känsliga) färger. Jag arbetar ofta utifrån undersökande och experimentella metoder, och gärna med textila tekniker som tryck (screentryck samt digitaltryck), stickat (handstickat samt maskinensticka) och broderi (handbroderi samt maskinbroderi).

Jag avslutade min praktikbaserade filosofie doktor i Smart Textiles / Textile Design vid Heriot-Watt University, UK i augusti 2015. Avhandlingen ”Thermochromic textiles and sunlight activating systems: an alternative means to induce colour change” presenterar min praktiska samt teoretisk undersökning av möjligheterna att utnyttja solen för att aktivera färgförändring i textil tryckta med termokroma färgämnen för att skapa förutsättningar för ett mer hållbart system för aktivering, jämfört med mera traditionella aktiveringsmetoder. Jag undersökte även möjligheten att använda solceller för att driva värmekretsar, vilka i sin tur aktiverar färgförändring inom textilierna. Jag tittade även på designmöjligheterna för att använda solljus som en direkt aktivator för att ändra de termokroma färgerna. Forskningsresultatet fokuserade på att diskutera och ta fram nya designmetoder för textilier med reversibla mönster / termokroma färgämnen samt att bevisa att använda solceller kan användas som en indirekt aktivator för termokroma färgämnen.

Min Master of Arts in Textile and Fashion Design inom textildesign ifrån Textilhögskolan i Borås fokuserades på att utveckla och utforska Smart Textiles för vårdmiljöer. Undersökningarna hade ett patientfokucerat perspektiv och undersökt användmöjligheter av smarta material för inredningstextilier för sjukhus. MA avhandling handlade om framtida applikationer där Smart Textiles skulle kunna fungerar som ett sensorstyrd textil gränssnitt för att inge långtids patienter en större känsla av tillhörighet / en samhörighet till personerna utanför deras isolerade rum. Min kandidatexamen i produktdesign, då jag studerade Textil Print design för en termin vid Trent University, var designmetods- och processbaserad och utgick ifrån användarfokuserade metoder.

Jag är intresserad av tvärvetenskapliga sammanhang där olika specialämnen kan skapa möjligheter för forskningen att frodas och utvecklas. Mina erfarenheter är att samarbete oftast verkas som en katalysator för nya idéer. Olika tvärvetenskapliga projekt emellan design, hantverk och teknik som jag har arbetat med, har inkluderat flera samarbeten med andra i en rad olika vetenskapliga områden, såsom kemi, elektronik, fysik samt andra design discipliner, vilket jag finner inspirerande.

Välkommen till min blogg ”Min textila värld”. Som textilare är jag intresserad av det mesta, stickat, väv, broderi, sömnad, naturmaterial, återbruk såväl som när textil och tekniks möts. Jag trivs att befinna mig där i friheten av att få blanda intryck, utryck, material och tekniker. På bloggen delar jag med mig av vad jag gör både yrkesmässigt som textilformgivare och textilkonstnär men ibland även lite mera privata textila projekt.

/ Marie