Vävpoesi

Vävpoesi skapas när ord vävs in i textilier. Begreppet ”Vävpoesi” föddes ur tankar jag hade om att förena olika personers funderingar och ord, för att skapa en gemensam, stark sammanvävd röst. Där texten skaldas genom utdrag ifrån allas individuella röster. Där uttrycket inte styrs av en specifik person, utan skapas kollektivt allteftersom det textila verket växer.

Skriv ner dina tankar, åsikter och funderingar på remsor av gamla kläder och lakan och väv sedan samman dina ord med andras röster – till ett kollektivt tankeuttryck.
Genom att låta vissa av dina ord löpa över varptrådarna skapas flotteringar där orden blir synliga. Medan de ord på de delar av textremsorna som binds in i varpen blir gömda. Du väljer vilka ord du vill skall tala direkt till betraktaren och vilka som tyst skall viska inne i väven. Tillsammans skapas så den vävpoesi som vi alla kan läsa. Det konstnärliga uttrycket bygger vi på så vis gemensamt, där varje individ som väver bestämmer sin del i helheten.