Tång + Keramik + Textil

Tång + Keramik + Textil är ett projekt som undersökt hur tångens form och materialitet möter keramik och textil.

Projektet är starten i ett pågående samarbetet med Cecilia Fredriksson, professor i etnologi vid Lunds universitet, som bland annat forskar om tång som erfarenhet och framtida resurs.

Projekt tar avstamp såväl i materialet nori, ett tångbaserat material som ofta används till sushi, som formvärlden hos sågtång och blåstång. Utifrån materialexperimenten undersöker jag hur Norins uttryck och fragilitet möter textila trycktekniker som screentryck och transfertekniker som foliering, laminering och flocktryck. Där det sköra och känsliga i materialet har fått påverka uttrycket, så att sprickor i materialet under processens gång skapar tillägg.

Undersökningen tar även in tång som jag har skördats lokalt vid Malmö kust tillsammans med Cecilia. Utifrån vilken jag har undersökt tångens form genom lera. Det hårda materialet hos den brända leran strävar efter att samtala med det fragila och tunna hos tången samt närma sig det mjuka hos textila fibrer. I projektet utforskar även Cecilia och jag uttrycket hos den skärade sågtång och blåstång genom tekniker som teckning, akvarell och textila sublimerings- och transfertekniker.

“Projektet är experimentellt och undersökande i sin karaktär, där vi i mötet mellan våra båda discipliner, är intresserade av att utforska hur tångens materialitet, uttryck och sensoriska egenskaper upplevs.”