Havets Guld

Verket är en del av det större forskningsprojektet om tång, materialitet och sensoriska egenskaper som jag arbetar med tillsammans med professor Cecilia Fredriksson, en kollega vid Lunds universitet, där vi diskuterar tången som en framtida resurs ur ett materialitetsperspektiv. Där delar av projektet utgör ett framtaget materialbibliotek utifrån tångens estetiska, funktionella, sensoriska och symboliska egenskaper. I projektet ingår även projektet Tång + Keramik + Textil

Verket ”Havets Guld” är en tolkning där jag har utgått ifrån hur ljuset förhåller sig till tångens växtlighet under vattnet, hur ett djup skapas genom samspelet mellan den ljusa ytan och det mörkare djupare partierna. 

Teknik:  Transfertryck med dispersionsfärger.