Metamorfos

Verket Metamorfos

Enligt nationalencyklopedi härstammar metamorfos ifrån det latinska metamorphoʹsis, vilket betyder ’förvandling’. Som zoologiskt begrepp talar man om förvandlingsprocessen hos ett djur, där fjärilens olika stadier ifrån puppa till larv till vuxen individ tydlig visar på denna process.

Såväl processer som föränderlighet har länge fascinerat mig. I verket Metamorfos undersöker jag en skapandeprocess, där en alternativ fjärilsmetamorfos får stå i fokus, genom att iscensätta en origamifjärils förvandlingsprocess ifrån ofärgat, platt tyg till en mönstrad och färdigvikt fjäril.

Verket består av tio olika delar genom vilken metamorfosprocessen synliggörs.