Make A Mark – kuddar

MAKE A MARK är ett konstprojekt som jag jobbar med som också är en utställning. Det är en serie objekt som utforskar föränderlighet, färg och avtryck, där jag bjuder in dig som betraktare och användare till att blir delaktig i designprocessen, i uttrycket.

…en serie objekt som utforskar föränderlighet, färg och avtryck, där jag bjuder in dig som betraktare och användare till att blir delaktig i designprocessen

Kuddarna är tryckta med termokroma, värmekänsliga färger som ändrar färg när de blir uppvärmda, av t.ex. din kroppsvärme. Du skapar på vis egna mönster och avtryck när dy sitter, ligger eller rör vid kuddarna. Tyget ändrar färg mellan 30-32 grader C, så att du lätt skall kunna skapa avtryck. Detta är lekfulla objekt som tillåter och inbjuder till formundersökande av din kropp.

Maila mig gärna på marie@houseofhelmi.se om du är intresserad av att höra mer om mina kuddar, av att hyra dem för en workshop eller aktivitet, eller att köpa dem.

Kuddarna är en del av projektet MAKE A MARK, du kan läsa mer om det övergripande projektet här.