Make A Mark

 

”MAKE A MARK” är ett lekfullt projekt där jag experimenterar och undersöker olika färgföränderliga material. Olika kromatiska material undersöks utifrån ett fritt och gränslöst perspektiv. Vilka mönster och avtryck kan man skapa, hur kan man skapa dem? I video ovan så skapas mönster på termokroma (värmekänsliga) textiler med hjälp av värme och kyla. Mönster skapas och försvinner, nya mönster skapas och försvinner… vad skulle du välja att skapa för mönster i en lek med färg?

Mina Smart Textil workshopar för barn och unga utgår ifrån experiment och textiler som skapas inom ramverket för Make A Mark projektet.

Jag kommer att vara med på Kulturnatten i Lund nu i september med en utställning inom projektet ”MAKE A MARK”. Där jag visar och berättar vad en Smart Textil är, och hur textiler som kan ändra färg fungerar.
På plats finns även värmekänsliga textiler att testa, en lekfull aktivitet som passar både stora och små. Aktiviteten är kostnadsfri, dropp-in.

Plats: Stenkrossen, Vita Galleriet, Kastanjegatan 13-15, 223 59 Lund

Tid: 16 september, 2017. Jag finns på plats mellan kl.15:00 – 17:00 samt kl.18:00 – 20:00. 

Välkomna!