Att uttrycka omsorg

Jag har undersökt begreppet care – omsorg – utifrån mötet mellan det handgjorda och det digitala, genom att låta AI-generativa plattformar vara en del av designprocessen. Utifrån textiltryck, fiber och ett samskapande genom prompts utforskar hon begreppets betydelse och uttryck.

Utifrån ChatGPT:s beskrivning kring ”känslomässig koppling” och inspiration ifrån Donna Haraways teorier kring ”companion species” har jag skapat en textil tolkning där trådar länkar samman textiler som en illustration av sammanlänkning och känslomässiga kopplingar mellan människor och icke-mänskliga entiteter.

Ingången i detta projektet var att utforska hur man kan nyttja AI-verktyg i kreativa processer, samtidigt som man fortfarande har kontroll över materialval och uttryck.

Syftet med processen var inte att låta AI-generatorerna agera designers, utan jag var fortfarande formgivaren i projektet. Programvarorna fungerade snarare som samtalspartners under konceptualiserings- och idéfasen, där jag arbetade vidare med tankar som väckts under prompt-diskussionerna.

Motivmässigt har jag arbetat med att handmåla mönster på papper med dispersionsfärger, vilka jag sedan överför i flera lager till textiler med transfertyck. En process som är vatten- och pigmentsbesparande. Textilen är en del av ett nytt forskningsprojekt kring att utforska hur AI-generatorer kan nyttjas i designprocesser.