Smart Textiles för Små och Unga

Projekt syftar till att introducera Smarta Textiler och Smarta Textila Material till barn och ungdomar, genom att göra materialen tillgängliga även för yngre målgrupper. I dagsläget pågår mer eller mindre allt arbete med dessa innovativa material på universitetsnivå och på forskningsavdelningar på företag. Jag tror att den experimentella och undersökande uttrycksform som dessa material inbjuder till passar väldigt väl för barn och unga, vilket är något som i dagsläget inte tillvaratas. Jag ser stor potential i den lekfullhet som smarta färgföränderliga material, såsom termokroma textiler, erbjuder uttrycksmässigt. Dessa material skapar en direkt reaktion på barnens interaktion i from av t.ex. värmen ifrån kroppen, vilket i sin tur skapar upplevelsevärde. Att formbilderna och mönstren som uppstår är skapade av barnen själva, att deras interagerande med materialet är det som styr uttrycket, är värdegrundade och skapar tillfredställelse. Materialen öppnar även upp för ämnesöverskridande kunskap emellan ämnen som konst och kultur med naturvetenskapliga ämnen och teknik, där det textila uttrycket kan skapa en pedagogisk visuell plattform.

Jag arbetar förnärvarande på ett antal delprojekt vilka ingår i det övergripande projektet ”Smart Textiles för Små och Unga”, där workshopen ”Textillek för Små” är en av delprojekten. För mer information om denna workshops för barn och ungdomar se här och här.

Det senaste tillägget i detta projekt är den nystartade längre kursen “Smart Textil för Små och Unga” vilken jag har möjlighet att bjuda in till tack vara ett nytt och spännande samarbete med Kulturskolan i Lund. Anmälan till kursen “Smart Textil för Små och Unga” sker på Kulturskolan i Lunds webbsida, klicka här, välj alternativet ”Helgskola” och sedan ”Smart Textil för Små och Unga”. Du hittar även mer info om lördagsskolan i Smarta Textiler på min hemsida genom att klicka här samt här på Kulturskolans hemsida.

Foto: vissa foton är tagna på en av förskolorna som jag har varit och gett workshopen hos.