Hållbara fibrer och klädbyte

Den 1a Advent kommer jag att prata om HÅLLBARA FIBRER
Vi slänger ca 8 kg textiler i soporna/person i Sverige varje år! Vad kan du och jag göra för att minska vårt textilavfall? Hur skall man veta vilka material som är bättre än andra i val av kläder?
Jag kommer att prata om vad du som konsument kan göra i relation till din kläd- och textilkonsumtion, ger exempel på vilka textila fibrer som är bättre för miljön och
hur du kan minska ditt textilavfall.

Det blir även klädbyte med Synaps Lund, Globalklubben Lund i samarbete med ABF MittSkåne och Stenkrossen.

Välkommen till Klädbyte och föredrag! på Stenkrossens alternativa Julmarknad kl 12:00-16:00 den 27 Nov, mitt föredrag är kl 13:00 i Vita Galleriet.

För mer info klicka här eller här.

Marie-Ledendal_Meditationsbroderi_Urban-Yoga-Mitt yogaliv-web