Ocean & Sea

Sea_Photochromic_knitted-textile_blue-2_By-Marie-Ledendal_Photo-Henrik-Bengtsson_web

Textil avdelare för att skapa en föränderlig och en hälsosam fysisk miljö för patienter
Detta projekt syftade till att ha ett tydlig humanistiskt synsätt, där patientens välbefinnande var utgångspunkten för desigprocessen. Projektet utgick ifrån tesen att genom att arbeta med estetik i sjukhusmiljö visar sjukhusen indirekt sina patienter att deras totala välbefinnande är av betydelse. Projektet fokuserade på sjukhus som har en patientcentrerade ideologi och struktur.

Slutprodukten är en konceptuell lösning för stickade textila avdelare som syftar till att skapa en mer föränderlig och en hälsosammare fysisk miljö för patienten. De stickade skärmarna är avsedda för användning i fönster i patient- och behandlingsrum. Syftet med produkten är att motverka insynen ifrån gatan eller ifrån rum i andra byggnader, så att patientens möjlighet till att känna sig säkra ökar. Den andra aspekten som den textila avdelaren syftar till är att motverka en statisk rumsmiljö för patienten. Under dagen och natten ändras textil ifrån att vara en vit panel till att bli färgad, till att lyser i mörkret kvälls tid. Textilen upplevs ha olika styrka i färgnyanserna beroende på vädret – dvs mängden solen på fönsterrutan.

Ledendal, M. (2008) Ocean and Sea – design with chromatic smart materials, The Nordic Textile Journal Special Edition Smart Textiles, No: 1/08, p.10-21. Link