TÅNG – KERAMIK – TEXTIL

Jag ställer ut på Textiltryck Malmö i utställningen TEXTILE MATTERS den 19-22 maj under Southern Sweden Design Days tillsammans med ett helt gäng ifrån Textiltryck. Vi har arbetat med icke-textila material för att närma oss textilen. Där vi bl.a. har samarbetet med Keramiskt Center i Höganäs.

Jag ställer ut projektet TÅNG – KERAMIK – TEXTIL. Inom vilket jag har undersökt formen och tångens materialitet genom lera, Nori-ark och textila trycktekniker. I projektet har jag även arbetat tillsammans med Cecilia Fredriksson, professor i etnologi vid Lunds universitet, där vi har utgått ifrån hennes akvareller av tången, vilka vi har arbetat vidare med genom textila trycktekniker.

Jag har undersökt hur tångens form och materialitet möter keramik och textil. Genom materialexperiment undersöker jag hur norins uttryck och fragilitet möter textila trycktekniker. Utifrån tång som Cecilia och jag har skördat lokalt vid Malmö undersöker jag tångens form genom lera, samt Cecilia och jag har undersökt mötet mellan tång, akvarell och textila trycktekniker.

“Projektet är experimentellt och undersökande i sin karaktär, där vi i mötet mellan våra båda discipliner, är intresserade av att utforska hur tångens materialitet, uttryck och sensoriska egenskaper upplevs.”

ÖPPETTIDER/ OPENING HOURS

Torsdag 19/5 kl.12-21 Vernissage – kl. 17-21
Fredag 20/5 kl.12-18
Lördag 21/5 11-17
Söndag 22/5 11-17

Varmt välkommen till verkstad på Korsgatan 6 i Malmö!