Vävpoesi & LundaPride

Thanks to everyone who came and shared your messages and expressed your thoughts about ’Solidarity, Equal Value and Natural Affiliation’ (gemenskap, lika värde och självklar tillhörighet) at LundaPride and Stenkrossen last weekend. What a great day it was! – with lots of celebration and party-mood. Together, we created a substantial bit of Vävpoesi (Poetic Weaving). And YEAY to all you first-time weavers that had a go at the loom 🙂 And I was truly moved by the positive reception I got from so many of you about the concept and idea of Vävpoesi – THANKS!

The collective weave will be continued so more viewpoints can be added to the textile grid. To find out when you can create a bit of Vävpoesi (Poetic Weaving) check out Stenkrossen’s Face Book page.

See here and here to read more about the Vävpoesi-event.

My definition of Poetic weaving (Vävpoesi) in Swedish:

Vävpoesi skapas när ord vävs in i textilier. Begreppet ”Vävpoesi” föddes ur tankar jag hade om att förena olika personers funderingar och ord, för att skapa en gemensam, stark sammanvävd röst. Där texten skaldas genom utdrag ifrån allas individuella röster. Där uttrycket inte styrs av en specifik person, utan skapas kollektivt allteftersom det textila verket växer.

Skriv ner dina tankar, åsikter och funderingar på remsor av gamla kläder och lakan och väv sedan samman dina ord med andras röster – till ett kollektivt tankeuttryck.
Genom att låta vissa av dina ord löpa över varptrådarna skapas flotteringar där orden blir synliga. Medan de ord på de delar av textremsorna som binds in i varpen blir gömda. Du väljer vilka ord du vill skall tala direkt till betraktaren och vilka som tyst skall viska inne i väven. Tillsammans skapas så den vävpoesi som vi alla kan läsa. Det konstnärliga uttrycket bygger vi på så vis gemensamt, där varje individ som väver bestämmer sin del i helheten.

Cheers!

 

Photo credit:Vävpoesi (right)  as well as Weaver in Action (top centre), Rosa Rydahl